top of page

ברוכים הבאים לגלריית נטו קונטרול 

מערכות כריזה והגברה

לצפייה בתמונות בגודל מלא, יש ללחוץ על התמונה בגלרייה להגדלה!

התקנת מערכת כריזה והגברה לבית ספר יסודי הכוללת עמדת תחנת רדיו לתלמידים ושעון צלצולים

בהתקנה זו ביצענו החלפה למערכת כריזה והגברה ישנה במערכת חדשה, החלפנו את השופרות הקיימות בשופרות

מוסיקליים חזקים, הוספנו תחנת ממסר לקליטת מיקרופונים אלחוטיים לביצוע טקסים, הקמנו תחנת שידור רדיו

עבור תלמידי בית הספר, מיקמנו מערכת הגברה מקצועית ומיקרופון כריזה עבור מזכירות בית הספר ועוד...

רמקולים לבית ספר
כריזה לבית ספר
רמקולים למערכת כריזה
רמקול כריזה
תשתיות לבית ספר
תקשורת לבית ספר
רשתות לבית ספר
תקשורת רשת לבית ספר
תקשורת לבתי ספר
טכנאי רשת לבתי ספר
טכנאי רשתות לבית ספר
רשת לבית ספר
רשתות לבית ספר
טכנאי לבית ספר
ארון תקשורת לבית ספר
מערכת כריזה לבית ספר
מערכות כריזה לבתי ספר
כריזה והגברה
שעון צלצולים לבית ספר
מערכת צלצולים לבתי ספר
כריזה לבית ספר
מיקרופון למערכת כריזה
בית ספר
עבודות תשתית
משדר אלחוטי לבית ספר
יחידת VOX

מערכת כריזה מלאה לתצוגה

מערכת כריזה מלאה על כל מרכיביה האפשריים מבית ITC

מערכת כריזה נטו קונטרול
מערכת כריזה מקצועית
מערכות כריזה
מערכת כריזה
התקנת מערכת כריזה
חיווט מערכת כריזה
מערכת כריזה
מערכת כריזה
מערכת כריזה
כריזה והגברה
מערכת כריזה
מערכת כריזה
כריזה
ארון כריזה

רמקולים ושופרות באולם בחדר בדיקה

רמקולים שקועים - בוקסות - רמקולים תקרתיים - מקרני קול - רמקולים מוגני מים

רמקול קיר
רמקול עגול שקוע
רמקול שקוע בקיר
שופרות ורמקולים
בוקסות
רמקולים למערכות כריזה והגברה

התקנת ווסת עוצמה T1200 

ווסת עוצמה 200 וואט לשליטה על קו רמקולים פנימיים בבית ספר

פירוק פנל תחתון עבור התקנת ווסת
התחלת התקנת ווסת עוצמה
ווסת עוצמה
ווסת עוצמה T1200
ווסת עוצמה T1200
ווסת עוצמה T1200
התקנת ווסת עוצמה 200 וואט
טכנאי כריזה
חיתוך הפנל עבור התקנת הווסת
התקנה פנל כריזה
התקנת הווסת
התקנת ווסת
התקנת ווסת
ווסת עוצמה
ווסת עוצמת שליטה
ווסת פנל כריזה
שנאי ווסת עוצמה
שנאי ווסת
פנל קדמי מערכת כריזה
התקנת ווסת לשליטה בעוצמה
מערכת כריזה
מערכת הגברה
מערכת צלצולים
מערכת צלצולים
מיקסר מערכת כריזה
מיקסר מערכת הגברה
כריזה

התקנת שופר חיצוני נוסף

התקנת שופר נוסף לפיזור מלא של הסאונד

לפני הוספת שופר נוסף
לאחר התקנת שופר נוסף לפיזור השמע
שופר לבית ספר
שופר מערכת כריזה
רמקול שופר
רמקול חיצוני לבית ספר

 

נטו קונטרול
ייעוץ ותכנון תשתיות תקשורת I טכנאי רשתות והתקנת נקודות רשת I מתקין קולנוע ביתי I בקרת כניסה סלולרית I מנעולים חכמים I טכנאי אינטרקום I קודנים ובקרות  כניסה I בית חכם I מתקין מסכים וקולנוע ביתי I מצלמות אבטחה I מערכות אזעקה I 
bottom of page