top of page

ברוכים הבאים לגלריית נטו קונטרול 

אזעקות

לצפייה בתמונות בגודל מלא, יש ללחוץ על התמונה בגלרייה להגדלה!

התקנת מערכת אזעקה קווית מבית PIMA במשרדים

התקנת מערכת אזעקה קווית מבית פימא ישראל במשרדי אגודת מרפאות כללית

בהתקנה זו ביצענו התקנת אזעקה המחולקת ל-2 מדורים נפרדים על אותה רכזת

ביחידה אחת קיימים 2 יחידות קיבורד לשליטה מלאה על המערכת וביחידה הנוספת קיים קיבורד מסך נוסף לשליטה נפרדת

ניתן לדרוך את המערכת בנפרד לכל מדור או לדרוך את המערכת ל-2 היחידות יחדיו

בנוסף המערכת גובתה ביחידת גיבוי לקו הטלפון על ידי מודול GSM-200 המאפשר תקשורת רדיו, GPRS ועוד על ידי כרטיס סים

המערכת חוברה למוקד ומאפשרת שליטה ובקרה מרחוק על מצב האזעקה בזמן אמת

השחלת חיווט עבור אביזרי מערכת האזעקה
הכנה לקיבורד מסך אזעקה
השחלת חיווט והכנה להתקנת האביזרים
ריכוז החיווט והכנה להתקנת הרכזת
הכנת רכזת האזעקה להתקנה
חיווט רכזת האזעקה
התקנת סוללת גיבוי
לאחר התקנת קיבורד 1
התקנת גלאי נפח
לאחר התקנת קיבורד 2

התקנת מערכת אזעקה קווית מבית PIMA בבית פרטי

התקנת מערכת אזעקה קווית מבית פימא ישראל בבית פרטי

המערכת חוברה למוקד ומאפשרת שליטה ובקרה מרחוק על מצב האזעקה בזמן אמת

חיווט מערכת האזעקה
התקנת גלאי נפח תקרתי 360 מעלות
גלאי 360 מעלות תקרתי מבית עורב
גלאי 360 מעלות תקרתי
התקנת רכזת האזעקה פימא קפטן 8
סוללת גיבוי למקרי הפסקות חשמל
צופר אזעקה
קיבורד אזעקה

התקנת מערכת אזעקה אלחוטית דו כיוונית מבית וויסוניק בבית פרטי

בהתקנה זו ביצענו התקנת מערכת אזעקה אלחוטית דו כיוונית מבית וויסוניק.

מערכת האזעקה אשר הותקנה הינה מערכת POWER MASTER 33 G2 המתקדמת ביותר.

רכזת האזעקה הותקנה במקום מוסלק ואינו נגיש למניעת חבלה ונטרול המערכת.

קיבורד האזעקה כולל מסך מובנה המראה את מצב המערכת, וכולל בתוכו קורא קרבה לדריכה ונטרול המערכת באמצעות

תגי קרבה.

המערכת הינה דו כיוונית ומתאימה גם לשומרי שבת.

במטבח הבית ובחדר השירות הותקנו גלאי עשן.

חלל הבית מוגן באמצעות מספר גלאים בהתאם לאזורים המוגנים.

מערכת האזעקה חוברה למוקד, ותוכנתה להתריע באמצעות הטלפונים הניידים על כל אירוע.

 

17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

התקנת מערכת אזעקה אלחוטית לדירה מבית VISONIC

התקנת מערכת אזעקה אלחוטית מבית ויסוניק בדירה

המערכת חוברה למוקד ומאפשרת שליטה ובקרה מרחוק על מצב האזעקה בזמן אמת

בהתקנה זו הותקן קיבורד אלחוטי וגלאים אלחוטיים הפועלים באמצעות סוללות וללא צורך בהכנת תשתית מוקדמת

התקנת צופר עבור מערכת האזעקה
גלאי נפח אלחוטי
התקנת גלאי מגנט אלחוטי
קיבורד אלחוטי
לוח מקשים אלחוטי

התקנת מערכת אזעקה קווית מבית פימא ישראל ביחידת מגורים

התקנת מערכת אזעקה קווית מבית פימא ישראל

בהתקנה זו ביצענו השחלה וחיווט עבור אביזרי המערכת בצורה נסתרת ללא הכנות מוקדמות למערכת אזעקה

רכזת האזעקה הותקנה במקום סמוי על מנת להקשות על נטרול המערכת

התקנת לוח מקשים כותב לאזעקה
התקנת לוח מקשים לאזעקה
התקנת קיבורד לאזעקה
התקנת אזעקה פימא
התקנת אזעקת פימא
התקנת גלאי וילון
התקנת גלאי וילון
הסתרת רכזת האזעקה
התקנת גלאי נפח
התקנת גלאי וילון
סיום התקנת האזעקה
לוח מקשים עם תצוגה גדולה
סיום

התקנת מערכת אזעקה קווית מבית פימא ישראל בבית פרטי

התקנת מערכת אזעקה קווית מבית פימא ישראל

 

סירנה חיצונית משולבת תאורה
סירנה חיצונית משולבת נצנץ
התקנת צופר חיצוני לאזעקה
סירנה חיצונית חזקה מאוד משולבת נצנץ
התקנת צופר חיצוני בגובה לא נגיש
התקנת צופר חיצוני בבית פרטי

שדרוג מערכת אזעקה קיימת בוילה

הוספת קיבורד למערכת אזעקה קיימת ביחידת דיור ללא הכנה מוקדמת

 

טיפול למערכת אזעקה קיימת

טיפול בתקלות ואזעקות שווא במערכת אזעקה היקפית

 

הדרכה במכללת משלב תל אביב


דרכה בנושא מערכות מתח נמוך, בקרות כניסה, אזעקות ומערכות טמ"ס
הדרכת טכנאי רשתות

 

הדרכה במכללת משלב על מערכות מתח נמוך
הדרכה במכללת משלב על מערכות מתח נמוך
הדרכה במכללת משלב על מערכות מתח נמוך
הדרכה במכללת משלב על מערכות מתח נמוך

החלפת מערכת אזעקה ישנה בחדשה בבית פרטי

בהתקנה זו פירקנו מערכת אזעקה ישנה ג'ימיני מבית נאפקו. במקומה ביצענו התקנה של מערכת אזעקה חדשה מבית פימא.

בנוסף הוחלפו הקיבורדים הישנים ובמקומם הותקנו קיבורדים חדשים תואמים של חברת פימא ישראל.

בבית נוספה יחידת דיור חדשה ולכן ביצענו הוספת קיבורד חדש ליחידה הנפרדת עם שליטה נפרדת ליחידת הדיור.

המערכת חולקה לתת מדורים עם שליטה בנפרד לכל יחידה.

בוצע שימוש במרחיב אזורים חיצוני.

 

פירוק מערכת אזעקה ישנה מבית ג'ימיני
פירוק מערכת אזעקה ישנה מבית ג'ימיני
פירוק מערכת אזעקה ישנה מבית ג'ימיני
פירוק מערכת אזעקה ישנה מבית ג'ימיני
פירוק קיבורד ישן מבית ג'ימיני
פירוק מערכת אזעקה ישנה מבית ג'ימיני
התקנת רכזת אזעקה חדשה מבית פימא
התקנת רכזת אזעקה חדשה מבית פימא
התקנת רכזת אזעקה חדשה מבית פימא
התקנת רכזת אזעקה חדשה מבית פימא
חציבה עבור התקנת קיבורד נוסף
לפני התקנת קיבורד ליחידה נפרדת
הטמעת צנרת והשחלת חיווט לקיבורד נוסף
הטמעת צנרת והשחלת חיווט לקיבורד נוסף
הטמעת צנרת והשחלת חיווט לקיבורד נוסף
התקנת קיבורד ראשי חדש מבית פימא
התקנת קיבורד חדש במקום ישן
קיבורד פימא חדש במקום ישן
התקנת רכזת אזעקה ומרחיב אזורים פימא
התקנת רכזת אזעקה ומרחיב אזורים פימא
התקנת רכזת אזעקה ומרחיב אזורים פימא
התקנת רכזת אזעקה ומרחיב אזורים פימא
לאחר התקנת קיבורד ליחידת דיור נפרדת
לאחר התקנת קיבורד ליחידת דיור נפרדת
20150420_104503
20150420_104459
20150420_135323
התקנת רכזת אזעקה ומרחיב אזורים פימא
התקנת רכזת אזעקה ומרחיב אזורים פימא
התקנת רכזת אזעקה ומרחיב אזורים פימא
התקנת רכזת אזעקה ומרחיב אזורים פימא
התקנת רכזת אזעקה ומרחיב אזורים פימא
התקנת רכזת אזעקה ומרחיב אזורים פימא
התקנת רכזת אזעקה ומרחיב אזורים פימא
קיבורד פימא חדש
התקנת רכזת אזעקה ומרחיב אזורים פימא
התקנת רכזת אזעקה ומרחיב אזורים פימא
החלפת קיבורד ישן בחדר הורים
החלפת קיבורד ישן בחדש בחדר הורים
החלפת קיבורד ישן בחדש בחדר הורים
החלפת קיבורד ישן בחדש בחדר הורים
החלפת קיבורד ישן בחדש בחדר הורים
התקנת קיבוררד חדש במקום ישן במסדרון
התקנת קיבוררד חדש במקום ישן במסדרון

התקנת מערכת אזעקה אלחוטית מבית ויסוניק בדירת מגורים

התקנת מערכת אזעקה אלחוטית בתקשורת דו כיוונית מבית וויסוניק.

בהתקנה זו התקנו את הרכזת המתקדמת ביותר מדגם POWER MASTER 33 עם היכולות החזקות ביותר בצורה מוסלקת.

ההתקנה בוצעה בדירת מגורים ללא כל הכנה מוקדמת.

ברחבי הבית הותקנו מספר גלאי נפח, וילון ועשן.

הדיירים נהנים משימוש קל ופשוט, ודריכה ונטרול של מערכת האזעקה על ידי כרטיסי קרבה.

POWER MASTER 33
KP-250
SMD 426
SMD 426
NEXT PG2
NEXT PG2
CLIP PG2
CLIP PG2
NEXT PG2
MC-302V PG2
MC-302V PG2

התקנת מערכת אזעקה קווית מבית פימא בבית צמוד קרקע

התקנת מערכת אזעקה קווית מבית פימא ישראל.

ההתקנה בוצעה בבית צמוד קרקע, אשר נבנה בבנייה קלה.

המערכת מאפשרת זיהוי פריצה וגילוי שריפה, והוצאת התראות בזמן אמת לדייר, ולחברת המוקד.

המערכת מתאפיינת בממשק קל ונוח לתפעול ושימוש, בשפה העברית.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
bottom of page